Feeds:
Wpisy
Komentarze

Wiadomość z ostatniej chwili: Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Tomasza Jochemczyka.

Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Tomasza Jochemczyka.

W dniu 4 lipca br. w godz. 15.30-18.00 będę podpisywał swoją książkę pt. „Masoneria polska 2012” (i inne moje książki o masonerii) oraz rozmawiał z czytelnikami w księgarni „Naszego Dziennika” w Warszawie, przy al. Solidarności 83/89 (200 metrów od Placu Bankowego w kierunku Woli).

W książce ostatni rozdział poświęcony jest obronie Krzyża.

Zapraszam!

Część jednego z rozdziałów poświęcona jest obronie Krzyża, ukazuje, że ataki na grupę modlitewna były inspirowane przez masonerię polska rytu francuskiego, która przed rozwiązaniem WSI, kryła się w strukturach tych służb specjalnych.

Ataki te były częścią większego planu, którego realizacja ma doprowadzić do przejęcia władczy w Polsce przez lożę P3.

więcej

Wejście

Wejście

http://wobroniekrzyza1.wordpress.com/

Nowe materiały:

Stanisław Krajski, Trzeba na te pytania odpowiedzieć?
Stanisław Krajski, Sprawa Krzyża i Wielki Czwartek – 21 kwietnia
Stanisław Krajski, „Taka sytuacja nie może się już powtórzyć” – 26 kwietnia 2011 r.
Stanisław Krajski,Czy ktoś wspiera Obrońców Krzyża? – 28 kwietnia 2011 r.
Stanisław Krajski, Czego nie powiedział Jarosław Kaczyński w dniu 10 kwietnia 2011 roku? – 4 maja 2011
Stanisław Krajski, Jaki jest program PiS-u? – na marginesie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego w dniu 10 kwietnia 2011 r. na Krakowskim Przedmieściu – 9 maja 2011
Stanisław Krajski, Obrona Krzyża i marsze 10-tego każdego miesiąca – odpowiedź na list Przemysława Kusika – 12 maja 2011
Stanisław Krajski, „Jest Krzyż, jest impreza” czyli o filmie „Krzyż” – 17 maja 2011 r.

Stanisław Krajski, O Polskę naszych marzeń – odpowiedź na drugi list Przemysława Kusika – 24 maja 2011 r.
Stanisław Krajski, Wizyta Obamy – czego bali się Amerykanie? – 1 czerwca 2011
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – część I – 15 czerwca 2011 r.
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – część II – 30 czerwca 2011 r.
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – zamiast części III – 8 lipca 2011 r.

Z dniem dzisiejszym kończymy codzienne relacjonowanie wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu.

Likwidujemy też (od jutra) możliwość zamieszczania na tej stronie komentarzy.

Bieżące informacje i komentarze będą teraz zamieszczane na stronie „W Obronie Krzyża 1” (adres: http//wobroniekrzyza1.wordpress.com/) administrowanej kolegialnie przez samych Obrońców Krzyża.

Na naszej stronie będą pojawiać się obecnie w sposób nieregularny teksty publicystyczne związane wprost lub pośrednio z obroną Krzyża oraz, niekiedy, również materiały informacyjne dotyczące Obrony Krzyża stanowiące podsumowanie tygodniowe lub miesięczne (w zależności od przebiegu wydarzeń).

Czytelnicy będą mogli utrzymywać z nami kontakt za pośrednictwem maili. Będziemy starali się na nie reagować w miarę naszych możliwości.

Na Krakowskie Przedmieście przychodziłem od czasu do czasu, dosłownie na chwilę, sporadycznie, od dnia 10 kwietnia 2010 roku. Najdłużej przebywałem tam w dniu 3 sierpnia ( w dniu próby usunięcia Krzyża) i w dniu 9 sierpnia (byłem razem z rodziną w jednej z grup modlitewnych chroniących Krzyż i jego Obrońców przed atakiem tych, którzy manifestowali swoją niechęć i, często, nienawiść do Krzyża). Brałem sporadycznie udział w modlitwach pomiędzy 9 sierpnia a październikiem 2010 r. W tym czasie przeprowadzałem też bezpośrednie rozmowy na Krakowskim Przedmieściu z poszczególnymi Obrońcami Krzyża zbierając materiały na stronę i do książki pt. „W obronie Krzyża”, którą przygotowywałem.
Od 3 sierpnia dyżurowałem praktycznie codziennie (nie licząc dni, w których musiałem opuścić Warszawę) przy telefonie i przy komputerze. Były takie dni (te historyczne dla sprawy Krzyża dni), gdy nie odchodziłem od swojego stanowiska przez kilkanaście godzin.
W tzw. normalny dzień, dzień przeciętny zajmowałem się stroną kilkanaście razy, moderując komentarze, przyjmując relacje świadków, redagując inne teksty, które wpływały na stronę, wprowadzając filmy i zdjęcia.
Ten czas od 3 sierpnia 2010 roku do 17 kwietnia 2011 roku minął mi pod znakiem Krzyża. To nie było tylko administrowanie stroną, spisywanie relacji, ale również tysiące rozmów telefonicznych we wszystkich porach dnia i nocy (w tym różne telefoniczne interwencje), wiele spotkań z Obrońcami Krzyża (z ich grupami, grupkami czy z pojedynczymi Obrońcami), spotkania z kapłanami „spod Krzyża”.
Wiele spraw rodzinnych, osobistych i zawodowych zostało zaniedbanych, przesuniętych w przyszłość. Nie było też czasu na podejmowanie innego typu działań dla dobra wspólnego.
Sądzę, że ta moja praca, którą zawsze traktowałem jako pracę dla Boga, Kościoła i Ojczyzny nie jest już po 17 kwietnia 2011 r. konieczna, że mogę sobie pozwolić na podjęcie innych spraw, na poważne ograniczenie swojej służby Krzyżowi. Jeśli zajdzie taka potrzeba oczywiście powrócę do tej służby.

Zawsze patrzyłem na Obronę Krzyża pod tym kątem, który najlepiej i najkrócej ujmowało hasło na jednym z transparentów: „Polsko obudź się”.
Modlitwa pod Krzyżem była dla mnie początkiem narodowej modlitewnej Krucjaty o Polskę Chrystusową, Polskę, która jest Królestwem Matki Bożej, Polskę, która jest Polską.
Polska jeszcze co prawda się nie obudziła, ale początek został dany. Zostało zasiane, jestem tego pewny, jakieś ziarno.
Być może wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu są wydarzeniami historycznymi, które zmienią losy Polski i od nich zacznie się proces jej odrodzenia. Jeśli nie dziś, to jutro.
Dziękuję Bogu, że mogłem na swój sposób w nich uczestniczyć.
Cieszę się, że miałem szczęście poznać tylu wspaniałych, heroicznych ludzi kochającym Boga i Polskę, że mogłem poznać wspaniałych, heroicznych kapłanów „spod Krzyża”.
Będę miał teraz więcej czasu, by przemyśleć i przeanalizować fakty i wypowiedzi różnych ludzi i wyciągnąć z nich wnioski.
Materiały będące efektami t tej pracy będę sukcesywnie zamieszczał na naszej stronie.

W dniu 6 kwietnia zebrała się grupka Obrońców Krzyża. Były to osoby najlepiej znane Stanisławowi Krajskiemu, osoby, które darzy on szczególnym zaufaniem. Pojawił się również ks. Jacek Bałemba SDB. Ci Obrońcy Krzyża zostali poproszeni o to, by wskazali osobę, na której nazwisko zostanie zarejestrowana nowa strona, i która będzie gwarantowała jej kolegialne zarządzanie (i siłą rzeczy posiadała kody do niej).
W dniu 13 kwietnia miało miejsce spotkanie z inną grupą znanych nam bliżej i darzonych przez nas zaufaniem Obrońców Krzyża, w którym uczestniczył ks. Stanisław Małkowski podczas którego zostali poinformowani o sytuacji. W trakcie tego spotkania kody do strony otrzymał jeden z nich wybranych przez nich.
Te dwie osoby dysponujące kodami do strony przekazują je, kierując się odpowiedzialnością i swoim rozeznaniem, wybranym przez siebie Obrońcom Krzyża.