Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Grudzień 2010

Modlitwy trwały do 22.10. Prowadził je ks. Stanisław Małkowski. Przy nim był ks. Jacek. Potem składano sobie życzenia. Pod koniec było jakieś 120-149 osób. Odeszłam o 22.30. Pozostało bardzo dużo ludzi.

Read Full Post »

http://www.niezalezna.pl/artykul/ks_malkowski_laureatem_nagrody_grzegorza_wielkiego/43077/1

Read Full Post »

Wczoraj byli Włosi, a dziś przemawia jakiś Francuz, którego od razu ktoś tam tłumaczy. Najpierw odmówiono wspólnie Zdrowaś Maryjo, a teraz ten Pan mówi o tym, że należał do komitetu wsparcia Solidarności we Francji, że poznał księdza Jerzego Popiełuszko. Okazuje się, że ten gość z Francji to francuski dziennikarz katolicki, który broni chrześcijaństwa. Był w Estonii podczas pielgrzymki JP II, organizuje różne czuwania modlitewne i wyjazdy pielgrzymkowe, wspomaga modlitewnie Polskę.
Rozlega się pieśń „Ojczyzno ma”. Śpiewają ją wszyscy zgromadzeni.
Teraz modlitwy prowadzi ks. Stanisław Małkowski

Read Full Post »

Dziś ostatni dzień Roku Pańskiego 2010. Modlitwy rozpoczęły się dziś już o godz. 20.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Patronki Stolicy w Warszawie przy ul. Świętojańskiej, prowadzonym przez OO. Jezuitów Mszą Świętą sprawowaną w intencjach obrońców Krzyża.

Wśród koncelebrantów był dziś Ksiądz Prodziekan na uchodźstwie ks. Stanisław Małkowski. Msza Święta zakończyła się parę minut po dwudziestej pierwszej i wszyscy obecnie udają się na plac pod Krzyżem, tuż przed samym Pałacem Namiestnikowskim. Ksiądz Prodziekan na uchodźstwie idzie w towarzystwie Hortensji szczęśliwy, że ten ostatni dzień roku może spędzić z tymi, którzy w jego sercu zajmują szczególne miejsce. Małgorzata, Teresa Hortensja, Zbigniew i Piotr – to osoby w asyście których Ksiądz Prodziekan zmierza na miejsce Apelu Jasnogórskiego. Dziś będzie modlić się razem z Obrońcami Krzyża. Ksiądz Prodziekan ds. ewangelizacji Europy Środkowej i Afryki, ks. Jerzy Garda, łączy się z nami duchowo.

Godz. 21.21. Na placu pod Krzyżem jest ponad 90 Studentów UŚpK. Jest dwóch księży: Ksiądz Dziekan Jacek Bałemba SDB i Ksiądz Prodziekan na uchodźstwie ks. S. Małkowski. Jest duży Krzyż, jest ołtarzyk i obraz Matki Boskiej Karmiącej. Pan Wojtek ułożył duży biało-czerwony krzyż ze zniczy. Słuchamy Apelu Jasnogórskiego z radia, które przyniósł pan Andrzej.

Read Full Post »

Trwa Apel Jasnogórski. Połączyliśmy się przez radio z Jasną Górą. Jest bardzo dużo osób i wciąż dochodzą. Gdy liczyłam było ich ponad dziewięćdziesiąt. Ks. Jacka jeszcze nie ma. Jest bardzo dużo przechodniów. Wielu z nich się zatrzymuje. Nie ma przeciwników. Nic nie wiem o tym żeby były jakieś incydenty.

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Godzina 21.00. Właśnie rozpoczął się Apel Jasnogórski z Częstochowy. Słuchamy go przez radio, ale nie to pana Andrzeja czy Darka, bo dziś jest jakieś inne nowe radio, przyniósł je ktoś zupełnie inny – jeszcze nie wiemy, kto to taki. Radio jest podłączone do dodatkowego głośnika. Słychać idealnie. Na placu pod Krzyżem zgromadziło się ponad 40 studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem. Jest ułożony na śniegu biało-czerwony krzyż ze zniczy, dziś nie ma dużego Krzyża, za to ludzie mają duże Krzyże ze sobą w rękach. Hortensja naliczyła 14 dużych prywatnych Krzyży, równo o 21.00 studenci unieśli je do góry. Pod Pałac Namiestnikowski przyszło młode małżeństwo z Niemiec, porozmawiali, dowiedzieli się o co tu chodzi, dostali pięć numerów „Bibuły spod Krzyża” oraz Krzyż z tabliczką i z numerem, na tabliczce jest umieszczony napis „Obrońcy Krzyża 10.04.2010 r.” i numer Krzyża.

Pod aulę wykładową przyszło czterech przeciwników (że też ludzie nie chcą dziś studiować), piąty dojechał na rowerze. Stoją, na razie tylko słuchają. Właśnie w tej chwili dotarł Darek Wernicki, przyniósł duży drewniany Krzyż i zaczyna go montować. Na czas wykładów będą więc dwa Krzyże. Słuchamy Apelu czekając na Księdza Dziekana. Ksiądz Prodziekan ds. ewangelizacji Europy Środkowej i Afryki, ks. Jerzy Garda, łączy się z nami duchowo, przed chwilą dzwonił i mówi, że zawsze z każdego miejsca od godziny 21.00 łączy się z obrońcami zgromadzonymi na Krakowskim Przedmieściu.

Jest bardzo zimno i wieje silny wiatr, co powoduje zniekształcanie wypowiadanych słów. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość pisanej relacji.

Po Apelu Ksiądz Jacek wita się ze zgromadzonymi studentami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.

Czy ktoś ma coś do poświęcenia? – Ksiądz Jacek zadaje znane pytanie.

Jest woda. Tak więc najpierw następuje poświęcenie wody. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione (modlitwa ks. J.). Ksiądz Jacek dokonuje poświęcenia wody. Tuż zaraz potem poświęca Krzyże, a następnie różańce. Ksiądz Jacek nad każdym przedmiotem odmawia poszczególną modlitwę przypisaną do danego przedmiotu kultu.

„Zdrowaśka za Księdza” a my przyjmijmy pokropienie wodą świeconą. Kolędujmy. Teraz jest ku temu odpowiedni czas. Ksiądz kropi wodą święconą zgromadzonych studentów UŚpK, wszyscy śpiewają kolędę „Do szopy hej pasterze”.

Hortensja i inni informują Księdza, że wśród modlących się są dziś ludzie z Włoch. To małżeństwo polsko-włoskie. Pan Wojciech i Sonia.

Pięknie. Witamy naszych gości (Ksiądz Jacek rozmawia po włosku z gośćmi). Tłumaczy im, słyszę jak pada data kwiecień 2010. Ksiądz wyjaśnia powody trwania. Polak mówi „TRWAJCIE”. Ksiądz Dziekan dziękując im zapewnia, że TRWAMY. Ksiądz tłumaczy studentom UŚpK, że ta Włoszka powiedziała, że zostają i będą się modlić
o sprawiedliwość i pokój w naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy do modlitwy. Weźmy do rąk nasze różańce. Ofiarujmy tajemnice różańcowe, które odmawia się w oktawie uroczystości Bożego Narodzenia. Rozważamy tajemnice radosne – za tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, aby te tajemnice Chrystusowego Narodzenia, Chrystusowej bliskości, okazały się dla nich wszystkich źródłem nadziei na życie wieczne w Bogu.

BOŻE, WEJRZYJ KU WSPOMOŻENIU MEMU * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
WITAJ KRÓLOWO …
Rozważamy tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, druga i czwarta były odmawiane po polsku.

Modlitwy trzeciej tajemnicy – Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem – Ksiądz Dziekan odmawia do połowy po włosku, zebrani modlą się po polsku:

Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo Nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Chleba naszego…

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Święta Maryjo…

Modlitwy piątej tajemnicy – Odnalezienia Pana Jezusa w świątyni – Ksiądz Dziekan prowadził po łacinie:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam …. (po polsku).

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (3 x).
Requiescant in pace.
Amen.

Pomódlmy się za wszystkie rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej (to samo zdanie Ksiądz Jacek tłumaczy na włoski; jak widać Ksiądz dzisiaj jest również tłumaczem): Odmawiamy Litanię Loretańską.

Pomódlmy się w intencji wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo w tej modlitwie, z Polski i zza granicy, także za ludzi innych narodowości, którym bliskie jest to tragiczne wydarzenie pod Smoleńskiem i losy naszej Ojczyzny, za osoby, które prosiły nas o modlitwę, we wszystkich intencjach, o których zapewnialiśmy kogokolwiek, polecajmy Ojca Świętego Benedykta XVI, księdza kardynała Kazimierza Nycza i wszystkich Pasterzy Kościoła – biskupów i kapłanów, módlmy się za wszystkich, którzy w różnych środowiskach dokładają starań, aby doprowadzić do wyjaśnienia prawdziwych przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem oraz są zaangażowani w godnym upamiętnieniu ofiar tej katastrofy. Polecajmy jak zawsze toruńskie mass media, zwłaszcza Radio Maryja i TV TRWAM, a ze szczególną troską módlmy się za dzieci i młodzież: „Pod Twoją obronę…”.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój”.

Poprośmy o ochronę dla tego miejsca, dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla naszej Ojczyzny i Kościoła. Prośmy Św. Michała Archanioła słowami modlitwy papieża Leona XIII: „Święty Michale Archaniele” … 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Na zakończenie dnia uczyńmy krótki rachunek sumienia. Zastanówmy się, czy podobały się dzisiaj Panu Bogu nasze myśli, słowa i uczynki … (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Przed błogosławieństwem kolędujmy! „Wśród nocnej ciszy”.
Słówko wieczorne:

Tak jak zapowiedziałem wczoraj, a może niektórzy już czytali na mojej stronie internetowej odnośnik do strony radia watykańskiego, chcę powiedzieć, że mamy pewną bardzo ważną wypowiedź na temat liturgii. Chciałbym rozpocząć takim jednym prostym zdaniem, nawiązującym do Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II, w której czytamy, że liturgia jest źródłem i szczytem całej działalności Kościoła! Więc nie jest to jakiś dodatek pobożny, niechby nawet najbardziej szacowny, ale jest to serce życia Kościoła. Wszystkie łaski od Boga dla naszego uświęcenia przychodzą poprzez Świętą Liturgię. I także my, z naszej strony, oddajemy najdoskonalej Panu Bogu hołd, uwielbienie, dziękczynienie, adorację poprzez godne, święte i pobożne uczestnictwo w liturgii Kościoła.
A wiemy, że w tych sprawach liturgicznych różnie po Soborze Watykańskim II bywało. Mamy takie dobre sygnały w tej chwili ze Stolicy Apostolskiej. Kardynał Antonio Cañizares Llovera, który jest prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powiedział: „Dość już eksperymentów liturgicznych, kościół jest miejscem ciszy i modlitwy”. I tutaj, jeśli chodzi o sprawę liturgii, nawiązuje Kardynał do osoby Ojca Świętego. Papież pragnie zainicjować w całym Kościele nowy, wyraźny i dynamiczny ruch liturgiczny. Musimy ożywić ducha liturgii. Z tego względu bardzo ważne są niektóre elementy, wprowadzone do papieskich nabożeństw, takie jak: orientacja akcji liturgicznej – ku Bogu, Krzyż pośrodku ołtarza, Komunia Święta na kolanach, chorał gregoriański oraz czas na ciszę a także piękno sztuki sakralnej. Są to bardzo ważne elementy, istotne, warto się z tą tematyką zapoznawać i w swoim zakresie, to, co od nas zależy, wprowadzać. Trzeba by mobilizować, jeśli trzeba naszych proboszczów, żeby o te elementy bardzo dbali: zwrócenie akcji liturgicznej ku Bogu, Krzyż pośrodku ołtarza, Komunia Święta na kolanach, chorał gregoriański oraz czas na ciszę oraz piękno sztuki sakralnej.

Zachęcam, resztę doczytajmy sobie w skupieniu na stronie internetowej. Jeżeli ktoś jeszcze nie miałby adresu, to mam tutaj oczywiście, tak jak codziennie, adresy i zachęcam, żebyśmy nie tylko uczestniczyli tutaj we wspólnych spotkaniach, ale (kto może i oczywiście ma możliwość dostępu do Internetu) abyśmy regularnie zaglądali na dwie wiarygodne strony: pana doktora Krajskiego i moją.

I jeszcze taka prosta zachęta. Sięgnijmy do starych modlitewników do nabożeństwa. To jest zadanie dla pilnych studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem, kto potrzebuje – nauczmy się w języku łacińskim Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo! Kiedy się znajdziemy
w towarzystwie międzynarodowym, jest możliwość modlitwy w jedności. Zachęcam!

Przyjmijcie błogosławieństwo Boże. Niech ono nam towarzyszy.
Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła… .
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.

Dziękuję za wspólną modlitwę

Read Full Post »

Read Full Post »

href=”https://wobroniekrzyza.files.wordpress.com/2010/12/pan-wojtek.jpg”>

Tego dnia stłoczono nas w wąskim przejściu-wejściu -we wjeździe do Pałacu i otoczono kordonem Straży Miejskiej oraz Policji…nazajutrz miał przyjechać..Miedwiewiew…Był z nami nasz Patron -błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko!!!

Read Full Post »

Older Posts »