Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Co mamy robić’ Category

Kilka miesięcy temu pojawił się w życiu wspólnoty modlitewnej na Krakowskim Przedmieściu nowy element. Niektóre osoby obecne tutaj od wielu miesięcy podejmujące działania właściwe dla Obrońców Krzyża zaczęły podejmować działania charakterystyczne dla tych, którzy stali „po drugiej stronie barykady”.
Początkowo traktowane to było przez pozostałych jako swego rodzaju spór w ramach wspólnoty modlitewnej, który należy przekształcić w dialog, porozumienie, a wreszcie zgodę.
Podjęto wiele działań zmierzających do zgody. Działania takie podejmowali tak świeccy jak i kapłani. Jednym z elementów tych działań był opłatek, który miał zlikwidować zadrażnienia i pojednać wszystkich.
Te wszystkie akcje zmierzające do pojednania nie odniosły żadnych skutków. Wręcz przeciwnie nasiliły się ataki, pomówienia, pojawiły się groźby, a wśród nich takie, które posiadały znamiona groźby karalnej.
Jedną z reakcji na to było wspólne wystąpienie wszystkich trzech związanych z Krzyżem kapłanów, w ramach którego wezwali do opamiętania tych, którzy sieją zamęt. Skutki tego były żadne.
Na naszej stronie w jakiejś podstawowej mierze informowaliśmy o tym, co się działo wychodząc z założenie, że jednak mimo wszystko należy relacjonować te wydarzenia.
Po konsultacjach z ks. Jackiem i niektórymi Obrońcami Krzyża podejmujemy decyzję, że od tej chwili skupiamy się na stronie wyłącznie na realizacji jej zadań podstawowych, które zostały ujęte w jej regulaminie:
1. Podstawowe cele strony realizowane w kategoriach „wpisy” (strona główna), „strony” (przyciski nad tytułem strony) są następujące:
a. służenie poprzez informowanie i komentarze umacnianiu i rozwojowi Krucjaty Modlitewnej, która rozpoczęła się 10 kwietnia 2010 r. pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, a która określana jest od lipca 2010 jako „Obrona Krzyża”, która ma wiele celów (np. powrót Krzyża pod Pałac Prezydencki, godne upamiętnienie przez pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) Podstawowym celem jest zabieganie o to, by Krzyż (a co za tym idzie wiara, moralność chrześcijańska i Kościół) posiadał należne sobie miejsce w przestrzeni publicznej w Polsce oraz, w dalszej perspektywie przemiana Polski w taki sposób, by stała się w pełni Polską, krajem kontynuującym wielkie narodowe tradycje, krajem Boga i wartości katolickich i polskich (podstawowe z nich to: wiara, Ojczyzna, tradycja, szlachetność, wolność), Królestwem Matki Bożej.
b. Informowanie o wszystkich wydarzeniach i wypowiedziach związanych bezpośrednio z wydarzeniami mającymi miejsce na Krakowskim Przedmieściu, o ile są one zgodne z duchem zasad określonych w punkcie 1.
c. Zamieszczanie dokumentów i wypowiedzi Obrońców Krzyża, o ile są one zgodne z duchem zasad określonych w punkcie 1.

Komentarze pojawiające się na stronie nie będą przez nas usuwane tylko wtedy, gdy będą służyć tym celom.
Wszelkie działania jakichkolwiek osób, które będą utrudniać modlitwę, siać zwątpienie czy zgorszenie będą relacjonowane, o ile okaże się to z jakiś powodów konieczne, tylko jako działania „przeciwników”.
Wszelkie pojawiające się w przyszłości w ramach wspólnoty modlitewnej na Krakowskim Przedmieściu personalne zarzuty i spory na jakiekolwiek temat powinny być rozstrzygane w sposób wskazany w Nowym Testamencie. Ostatnią instancją jest w tym świetle wspólnota modlitewna. Takie spory nie mogą być toczone w taki sposób, by śledzili je i wykorzystywali ludzie niechętni sprawie, ci których Pismo Święte nazywa poganami, aktywni przeciwnicy Krzyża i modlitw na Krakowskim Przedmieściu.
W związku z tym nie będziemy o tym informowali nawet gdy będą się tego domagać jakieś osoby stale obecne na Krakowskim Przedmieściu i będziemy usuwali komentarze stanowiące elementy takich zarzutów lub sporów czy w taki czy inny sposób o nich informujące.
Od dziś będziemy konsekwentnie i bez żadnych wyjątków realizować i egzekwować wszystkie wskazania przyjętego w swoim czasie regulaminu.

Maria Kominek OPs
Stanisław Krajski

Read Full Post »

Proszę Państwa, chciałem jeszcze krótko przypomnieć taką jedną myśl, właściwie oczywistą, ale może nigdy dość przypominania elementarnych spraw. Tutaj jesteśmy w tym miejscu od wielu miesięcy, rozmawiamy tutaj ze sobą. Jakieś wiadomości są przekazywane poza to miejsce. W naszych rozmowach czy w słowie pisanym, drukowanym, w prasie, w mediach innych, także w Internecie. No i czasem diabeł komuś tam w głowie miesza, także pośród tych ludzi, którzy tu przychodzą i mienią się „prawdziwymi obrońcami Krzyża”. Są pewne sprawy, które są upubliczniane na temat przebiegu modlitw, na temat zachowań niektórych ludzi. Uważajmy, bo agentura niszczy modlitwę. WCZORAJ MÓWIŁEM O PIERWSZYM ELEMENCIE – ŻEBY ZNISZCZYĆ JAKIEŚ DOBRE DZIEŁO, ATAKUJE SIĘ OSOBY, KTÓRE PRZEWODZĄ MODLITWIE, A WIĘC KAPŁANÓW!
ALE DRUGA METODA JEST TAKA: SIAĆ INTRYGI, NIESNASKI, ROZPUSZCZAĆ KŁAMSTWA, PLOTKI! I jeszcze może eksmitować niektóre osoby, bo my tu jesteśmy i tylko mamy prawo tu być, ażeby „oczyszczać teren”. Jeżeli byśmy się spotykali z takimi zdaniami, czy mówionymi czy drukowanymi gdziekolwiek, oczywiście miejmy olej w głowie, żeby zareagować odpowiednio. NIKT NIE MA PRAWA TUTAJ NIKOGO USTAWIAĆ, KTO MA PRAWO TU PRZYJŚĆ, A KTO NIE MA PRAWA TU PRZYCHODZIĆ!
JEST TO MIEJSCE NALEŻĄCE DO BOGA. I BÓG JEST GOSPODARZEM TEGO MIEJSCA!!!
Każdy ma pełne prawo tutaj przyjść, stanąć tutaj, zapalić znicz, modlić się. I nie potrzebuje niczyjej łaski czy pozwolenia, aby się tutaj znaleźć. Więc te oczywiste sprawy warto, żebyśmy w duchu Prawdy i pełnej wolności Dzieci Bożych postrzegali. A jeżeli komuś się coś tam w głowie roi, diabeł go nakręca do złych myśli i siania intryg, no to uważajmy, bo to chyba nie jest prawdziwy Obrońca Krzyża.

Read Full Post »

TO MIEJSCE NAPRAWDĘ JEST MIEJSCEM ŚWIĘTYM!
Pamiętajmy, abyśmy właśnie poprzez jedność, poprzez to, że będziemy stanowić jedno z Chrystusem, jak Chrystus stanowi jedno z Ojcem, abyśmy to miejsce szanowali. Abyśmy poprzez jedność wyrażali szacunek i cześć do Chrystusa, do Jego Krzyża.
Byśmy przypadkiem przez nasze nieprzemyślane myśli, pragnienia, słowa i czyny nie upodabniali się do tych, którzy starają się przeszkadzać nam w modlitwie, starają się przeszkadzać w ustanowieniu obecności Krzyża w przestrzeni publicznej, czy to tu, w tym miejscu, czy w innych miejscach, na terenie naszej Ojczyzny. Bądźmy – jak Ksiądz Jacek rzekł – jak nas zachęca, BĄDŹMY MĄDRZY! Żebyśmy się nie dali zwieść pokusom złego. On tylko czyha na naszą słabość, a czasem na jakąś nierozwagę czy wręcz głupotę, czy po prostu nierozsądek. Nie dajmy się zwieść! Abyśmy na tym miejscu pokazali wszystkim, i tym, którzy nas utwierdzają w takich czy innych zamiarach, abyśmy pokazali Polakom, pokazali Europie i światu, że Obrońcy Krzyża są razem! Że Obrońcy Krzyża potrafią razem z Chrystusem stanowić jedno – myślach, słowach, czynach!
I jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Żeby na tym świętym miejscu padało słowo dobre. Słyszałem, udało mi się usłyszeć w telefonie, gdy tutaj łączyłem się telefonicznie, słyszałem słowa niecenzuralne, nie chcę powiedzieć wprost – wulgarne, które na tym miejscu padały. Nie wiem, od kogo, ale wiem, że na tym Świętym Miejscu! Proszę, żeby Broń Panie Boże, ja ciągle jestem przekonany, mam w swojej świadomości, że te słowa padały tutaj od tych, którzy przyszli tutaj, żeby przeszkadzać, zakłócać modlitwę, ale właśnie, żeby Broń Panie Boże nie padały takie słowa z ust Obrońców, którzy przyszli, żeby bronić Krzyża w przestrzeni publicznej.

Read Full Post »

Dziś o 16.00 zadzwonił do mnie ks. Jerzy Garda. „Jestem na Dworcu Centralnym. Jak do pana dojechać?”. Podałem mu numer autobusu i za pół godziny był u mnie w domu. Porozmawialiśmy Poprosiłem go o „słówko” dla czytelników strony. Podyktował mi ( to co poniżej). Pobłogosławił mnie i moja żonę (uklękliśmy do błogosławieństwa). Będzie pod Krzyżem dziś i jutro.
Słowo Kapłana:
W imieniu swoim i moich przyjaciół, którzy słyszeli o książce „W obronie Krzyża” i zgłosili chęć jej posiadania pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za wydanie książki relacjonującej wydarzenia po 10 kwietnia br. na Krakowskim Przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim.
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas abyśmy bronili Krzyża od Giewontu po Bałtyk. Książka ta jest konkretną realizacja zachęty Papieża.
Trudno bronić czegoś czego się nie posiada. Popatrzmy, gdzie przygotowaliśmy miejsce dla Krzyża w naszym życiu na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym w naszym środowisku. Czy mamy znak Krzyża na naszych piersiach? Czasem na szyi człowieka ochrzczonego jest jakaś maskotka albo półksiężyc, który jest symbolem islamu, a nie ma krzyżyka. Rodzice czy zadbaliście, aby dzieci miały na swojej szyi Krzyż, medalik z Krzyżem? Gdzie przygotowaliśmy miejsca dla Krzyża w naszych domach? Czy jest w każdym pomieszczeniu na naczelnym, honorowym miejscu? Czy też jest malutki, schowany gdzieś za drzwiami tak, że trzeba używać optycznych przyrządów, by go znaleźć?
Popatrzmy w naszych domach czy coś nie trzeba zmienić. W przestrzeni publicznej wszędzie tam, gdzie jest człowiek chce być Chrystus w swoim znaku, tam gdzie człowiek pracuje, cierpi, uczy się, a nie tylko w świątyni, która jest szczególnym miejscem modlitwy.
Kilka tygodni temu w jednej z krakowskich prywatnych szkół pod pretekstem renowacji usunięto Krzyże z klas szkolnych. Wiadomo, że do tej szkoły chodzą w większości dzieci ochrzczone rodziców katolickich. Nikt z rodziców nie stanął w obronie Krzyży, aby powróciły po remoncie na swoje miejsce.
Jeżeli tylko ktoś może niech przyjedzie na Krakowskie Przedmieście do Warszawy, pod Krzyż pod Pałacem Prezydenckim, aby tam się pomodlić w tym niezwykłym miejscu.

Dla każdego jest szansa, aby bronić Krzyża w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Najgorszą chyba jest postawa obojętności. Bóg mówi w Apokalipsie przez św. Jana Apostoła: „Abyś był zimny albo gorący. Jeśli będziesz letni będę cię wypluwał z ust swoich”.
A więc zachęceni słowami Jana Pawła II brońmy Krzyża, każdy na miarę swojego serca.

Read Full Post »

W dniu 3 listopada (środa), a więc dziś, w księgarni „Sursum Corda” w Poznaniu, Rynek Łazarski 1 Stanisław Krajski wygłosi o godz. 17.00 wykład pt.”Co się stało na Krakowskim Przedmieściu – obrona Krzyża obroną Polski”

Read Full Post »

Apel o pojednanie

Wszyscy (bez wyjątku!!!- ja też) – nie pozwólmy się podzielić, bo już słychać skowyt Złego i jego szyderczy śmiech, że skoro nie udało mi się rozbić ich (Obrońców) od zewnątrz, to rozwalę ich od wewnątrz!!!
Wiem, że wielu nie zostało docenionych zaproszonych (wiem, wierzę w to święcie, że odbiorą Nagrodę w Niebie). Wielu nie zostało wyczytanych, pokazanych, wspomnianych, o wielu zapomniano, ale jest KTOŚ, KTO o nas pamięta – to sam BÓG WSZECHMOGĄCY!!!

Jeżeli teraz podzielimy się pokłócimy, kto z nas ważniejszy – przegramy A Bóg musi wygrać!!! BO BÓG JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!
I proszę, nie myślcie, że piszę to na wyrost, sama popłakałam sobie wczoraj i dziś i to nieźle z kilku powodów… (co niektórzy wiedzą o tym).
Ale musimy być jedno, bo… „Któż jak Bóg”!!!

Pamiętajmy – ostatni będą pierwszymi.
Alleluja i do przodu! I pod prąd!

Read Full Post »

Dnia 2 października 2010 r. (w pierwszą sobotę października), przy Krzyżu na Krakowskim Przedmieściu podczas stałej popołudniowej
modlitwy (18.00-22.00) powstała nowa inicjatywa modlitwy
polegającej na całodobowym Jerychu modlitewnym w intencji naszej Ojczyzny.
Jerycho to polega na tym że w czasie doby będzie modliło
się wspólnie 24 osoby z czego każda z nich przyjmuje
1h modlitwy w intencji Ojczyzny według ustaleń i to jest jedynie
obligatoryjne, natomiast miejsce i forma modlitwy są dowolne. ustalono czas trwania tego Jerycha to miesiąc Październik
Do Jerycha przystąpiły następujące osoby:
1. godz. 6.00 – 7.00 Barbara Czumaj par. św. Alberta -Wesoła Zielona
2. godz. 7.00 – 8.00 Zofia Ogonowska par. Ząbki
3. godz. 8.00 – 9.00 Ryszard Wdowiński par. św. Kazimierza
4. godz. 9.00 – 10.00 Zofia Hadaś-Balasz par. św.Ojca Pio Gocław
5. godz. 10.00 – 11.00 Krystyna Wilga par. św. Augustyna
6. godz. 11.00 – 12.00 WANDA GARDIAN par św.Marka
7. godz. 12.00 – 13.00 Tadeusz Biernacki par. św. Klemensa
8. godz. 13.00 – 14.00 Aurelia Ciesielska par. Polskich Męczenników
9. godz. 14.00 – 15.00 Witold Wirowski par. M. B. Pięknej Miłości
10. godz. 15.00 – 16.00 Justyna Pawłowska par. M. B. Wspomożycielki Wiernych
11. godz. 16.00 – 17.00 Ewa Pawłowska par. M. B. Wspomożycielki Wiernych
12. godz. 17.00 – 18.00 Stanisław Krzyżek par. M. B. Królowej Polskich Męczenników
13. godz. 18.00 – 19.00 Halina Kulesza par. św. Augustyna
14. godz. 19.00 – 20.00 Elżbieta Wątkowska par. św. Jadwigi (AGORA)
15. godz. 20.00 – 21.00 Barbara Pelka par. M.B. Zwycięskiej
16. godz. 21.00 – 22.00 Wiesława Sasin par. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny
17. godz. 22.00 – 23.00 Hanna Żmijewska par. św. Wincentego a Paulo
18. godz. 23.00 – 24.00 Henryk Szymczak par. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Stara Miłosna)
19 godz. 00 – 1.00 Ryszard Zauska par. św. Rodziny
20 godz. 1.00 – 2.00 Hortensja Gulbinowicz par. Bogurodzica Maryja
21 godz. 2.00 – 3.00 Teresa Żelichowska par. św. Teresa od Dzieciątka Jezus
22 godz. 3.00 – 4.00 Jacek Sowiński par. św. Jakuba (Ochota)
23 godz. 4.00 – 5.00 Edward Leszczyński par M.B. Anielskiej
24 godz. 5.00 – 6.00 Małgorzata Okołowicz par. św. Andrzeja Apostoła

Read Full Post »

Nie tylko w najbliższy poniedziałek o godz. 12.00 organizujemy protest-modlitwę pod szpitalem psychiatrycznym na Nowowiejskiej z żądaniem wypuszczenia na wolność Jana Kossakowskiego.
Taki protest-modlitwa będzie też miał tam miejsce w niedzielę 26 września o gody. 12.00.

Read Full Post »

Prosimy o przebycie w dniu 26 września na Apel Jasnogórski, by modlić się o uwolnienie Pana Jana Kossakowskiego, zdrowie dla Darka Komorowskiego, siły dla Obrońców Krzyża, oraz zwycięstwo prawdy w naszej Ojczyźnie.

Read Full Post »

Kwestia głodówki. To już 7 dni. Idea jest szlachetna, sposób jej realizacji nie do zaakceptowania. Rozmawiałem z nim. „Czy jest Pan katolikiem?”. „Tak oczywiście”. „To Pan wie, że działania, którego skutkiem jest uszczerbek zdrowia i zagrożenie dla życia jest grzechem”. Nie wiem jaka będzie jego decyzja. Powiedziałem mu, że nie będzie to do zaakceptowania dla Obrońców Krzyża. Zgłasza się do mnie wiele osób, którzy w naszej intencji zaczynają post (por. M 9, 14-29). Post będzie wzmacniał modlitwę. Proponuję: przynajmniej w piątek pościć tak jak w Wielki Piątek.
Ta sytuacja wczoraj na Krakowskim Przedmieściu przypomina mi moje doświadczenia z buszu. Gdy tam się modliłem z ochrzczonymi Buszmenami też przychodzili nieochrzczeni i przeszkadzali, zakłócali, grali na bębnach. W buszu wiele tych przeszkadzających Buszmenów się nawraca. Mam nadzieję, że tutaj też się nawrócą.
Wracam w poniedziałek. Duchem jestem z Wami.
Co do kapłanów i mojej tu służby. To zwykły, oczywisty obowiązek. Jeżeli nie wy – powiedział Chrystus – kamienie wołać będą.

Read Full Post »

Older Posts »