Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Marzec 2011

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Jest około 50-60, a może i ponad 60 osób. Matyjasek trzyma flagę warszawską. Obok stoi wysoki mężczyzna który trzyma na długim kiju flagę polską. Kręci się bardzo dużo ludzi i młodych i starszych. Hałasują. Młodzi ludzie stoją w pewnej odległości i zachowują się w miarę cicho. Niektórzy robią nam zdjęcia. Bardzo przeszkadza jeden z najbardziej upartych przeciwników, który pojawia się od lata. Chodzi i powtarza w kółko „Znowu molestują Krzyż”. Filmuje wszystkich minikamerką, która świeci ostrym niebieskim światełkiem. Jedna z osób wezwała policję, ale nie wiem dlaczego. Być może właśnie z jego powodu. Modlitwę prowadzi ks. Jacek. Nie ma innych kapłanów.

Read Full Post »

DROGA KRZYŻOWA
na KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU
w WARSZAWIE

– gromadzimy się w miejscu Pamięci, Prawdy i Nadziei
o godz. 21.20!

Program spotkania:
21.20 Droga Krzyżowa
Słówko wieczorne
Błogosławieństwo kapłana

Przekażmy tę informację innym i przybywajmy na modlitwę!

Więcej

Read Full Post »

Wypowiedź Ks. Jacka Bałemby SDB zaczyna się od słów:
„Jeśli koniecznie ktoś chciałby określić nasze gromadzenie się tutaj jako manifestację, to powiemy „owszem, ale jest to szlachetna manifestacja pamięci i manifestacja wiary.” Manifestujemy, a zatem objawiamy na zewnątrz naszą wdzięczną pamięć o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem i manifestujemy, czyli wyrażamy na zewnątrz naszą wiarę. A pierwszym wyrazem wiary jest modlitwa – zaszczytny kontakt z Bogiem.”

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

W dniu 30 marca na modlitwę przybyło około 60 studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem. Jak zawsze był duży drewniany Krzyż i mały, ułożony ze zniczy – białych i czerwonych.

O godz. 21.00 rozpoczął się transmitowany z kaplicy Cudownego Obrazu Apel Jasnogórski, którego, w duchowej łączności z Jasną Górą, słuchaliśmy przez radio. Po Apelu śpiewaliśmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” a potem odmówiliśmy modlitwę naszych „trzech zdrowasiek” za Kapłanów:

Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Następnie Ksiądz Jacek pyta: Czy mamy coś do poświęcenia?

1) Woda. Pięknie. Poświęcenie wody: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki! Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko, co istnieje, pochodzi od Ciebie…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie Krzyży. „Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył …” (modlitwa ks. Jacka).

3) Poświęcenie różańca. „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec…” (modlitwa ks. Jacka).

4) Poświęcenie medalików. „Módlmy się. Panie Jezu Chryste Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi…” (modlitwa ks. Jacka).

5) Poświęcenie wizerunku Matki Bożej. „Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże wielbimy Cię i wysławiamy…” (modlitwa ks. Jacka).

Po poświęceniu tych wszystkich przedmiotów kultu rozlegają się dalsze zwrotki pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową” a Ksiądz dokonuje pokropienia wszystkich wodą święconą. Następnie zwraca się do zgromadzonych Studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem:

Jeśli koniecznie ktoś chciałby określić nasze gromadzenie się tutaj jako manifestację, to powiemy „owszem, ale jest to szlachetna manifestacja pamięci i manifestacja wiary.” Manifestujemy, a zatem objawiamy na zewnątrz, naszą wdzięczną pamięć o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem i manifestujemy, czyli wyrażamy na zewnątrz, naszą wiarę. A pierwszym wyrazem wiary jest modlitwa – zaszczytny kontakt z Bogiem!

Nasza modlitwa tutaj ma charakter wybitnie patriotyczny, ponieważ tematem naszej rozmowy z Bogiem i Matką Najświętszą są sprawy dotyczące naszej ziemi, naszej Ojczyzny – to są nasze sprawy ojczyste!

Weźmy do rąk nasze różańce. Tę pierwszą modlitwę, czyli różaniec, ofiarujmy tak jak każdego wieczoru, za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Dzisiaj środa, a zatem rozważamy tajemnice chwalebne. I tak, jak to jest naszym zwyczajem ostatnio, trzecią tajemnicę na znak podkreślenia naszej duchowej jedności i więzi z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i ze Stolicą Apostolską – odmówimy w języku łacińskim.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…
Odmawiamy Różaniec. Trzecią tajemnicę – Zesłanie Ducha Świętego – odmawiamy w języku łacińskim.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Po odmówieniu różańca Ksiądz mówi: Pamiętamy o wszystkich rodzinach Ofiar tragedii smoleńskiej. Każdego wieczoru towarzyszymy im naszą życzliwą myślą i wytrwałą modlitwą. Prośmy Matkę Najświętszą w intencji tych rodzin. Odmawiamy Litanię Loretańską.

Powierzajmy Matce Najświętszej nasze dalsze codzienne intencje:
Za Kościół Święty, prosząc o łaskę gorliwego i owocnego przeżycia okresu Wielkiego Postu, abyśmy jak najpiękniej przygotowali nasze serca na pełne nadziei największe Święto Zmartwychwstania Chrystusa. Tak nam Święty Paweł serdecznie przypomina: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i próżne jest nasze przepowiadanie. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”.
Za Ojca Świętego Benedykta XVI. Prośmy w dalszym ciągu wytrwale o odważne naśladowanie dwóch istotnych znaków, które daje nam obecny Papież w zakresie najświętszej działalności Kościoła, to znaczy w świętej liturgii: Krzyż postawiony w samym centrum, na środku ołtarza, przed kapłanem, aby skupiał wzrok i myśli kapłana i zgromadzonych wiernych – Msza święta to uobecnienie Krzyża, Ofiary Golgoty, a zatem wielka sensowność centralnego miejsca dla Krzyża! I drugi znak – powrót do tradycyjnej, pięknej, szlachetnej i pokornej postawy klęczącej w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Nie zostawiajmy Papieża samego! Naśladujmy te znaki w naszych katedrach, kościołach i kaplicach! Pierwszym liturgiem Kościoła, a zatem tym, który daje wzór wszystkim wspólnotom i parafiom, jest każdorazowy Papież.
Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie. Za osoby, które dążą do wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej. Mimo, że upływa rok, konstatujemy ze smutkiem, że chyba wcale nie jesteśmy bliżej wyjaśnienia prawdy o przyczynach tragedii smoleńskiej. Za osoby, które pragną upamiętnienia Ofiar tej tragedii – także w tym miejscu, wybranym przez nas Polaków przed rokiem.
Polecajmy kapłanów, którzy przychodzą tutaj na modlitwy z nami. Módlmy się za Księdza Proboszcza tutejszej parafii, na terenie której się znajdujemy, za duszpasterzy tej parafii. Za księdza kardynała Kazimierza Nycza, za wszystkich biskupów i kapłanów. Za kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w seminariach zakonnych i diecezjalnych oraz w nowicjatach.
Za wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy – w Polsce czy za granicą. Za wszystkie polskie rodziny, za osoby, które prosiły nas o pamięć modlitewną w tym miejscu, za tych, których zapewnialiśmy o naszej modlitwie.

Za katolickie media, szczególnie za ośrodek toruński. Prośmy także o dalszy rozwój uczciwych mediów polskich i katolickich, aby mogły się rozwijać i powstawać nowe dla dobra nas Polaków, żyjących na polskiej ziemi i rozsianych po wszystkich kontynentach świata.

O beatyfikację naszych wielkich Pasterzy: Prymasa Czasów Trudnych – Kardynała Augusta Hlonda, salezjanina i Prymasa Tysiąclecia – Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Już teraz prośmy o spokojny, godny przebieg uroczystości rocznicy tragedii smoleńskiej – nie dajmy się sprowokować. Będzie to czas piękny, szlachetny, okazja do wyrażenia najlepszych pokładów naszego serca i umysłu.
I jak zawsze, ze szczególną troską, polecajmy Matce Najświętsze dzieci i młodzież. Odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę…”.

Dobiega końca miesiąc poświęcony Świętemu Józefowi. Czytając Ewangelię możemy powiedzieć, że to jest dyskretny Patron – nie ma w Ewangelii ani jednego zdania, które wypowiedział Święty Józef! I nam tutaj towarzyszy ten wielki Orędownik przed Bogiem swoją dyskretną i skuteczną obecnością. Dwa kościoły, które nam tutaj towarzyszą – z lewej i z prawej strony, noszą Jego imię. W chwili ciszy przedstawmy Świętemu Józefowi nasze osobiste prośby (chwila ciszy). Do naszych osobistych intencji dołączmy wspólną: o bezpieczeństwo dla wszystkich przychodzących tutaj na modlitwę.
Odmawiamy Litanię do Św. Józefa.

Prośmy Świętego Michała Archanioła o ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, dla całej naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego: „Święty Michale Archaniele” … 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!
Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami!

Z szacunkiem wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności. Naszych Rodaków, którym zawdzięczamy drogocenny skarb dar wiary i polskości. Wszystkich, którzy oddawali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ofiary tragedii trzęsienia ziemi w Japonii, kapłana zamordowanego ostatnio na polskiej ziemi i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Dzięki dobroci Bożej mogliśmy dożyć tego wieczoru. Kończąc kolejny dzień naszego życia uczyńmy krótki rachunek sumienia. W szczerości przed Bogiem zastanówmy się, jakie dzisiaj były nasze myśli, słowa i uczynki. Czy nie zasmuciliśmy Boga popełnionym złem. Czas na rachunek sumienia! (chwila milczenia) Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Krzyże podnieśmy w górę i wspólnym śpiewem prośmy naszą Królową o rozszerzenie Królestwa Chrystusowego na polskiej ziemi. Niech wszystkie siły zła uchodzą stąd – to jest nasza polska i Boża ziemia, na której Chrystus ma pełne prawo do królowania nad strukturami politycznymi, nad całą przestrzenią naszej ziemi, nad polskimi rodzinami i naszymi sercami!

Ksiądz Jacek intonuje i rozlega się pieśń „My chcemy Boga”.
Słówko wieczorne

Ksiądz Misjonarz pozwoli, że dzisiaj ja powiem słówko, a jutro oddam głos Księdzu – mówi Ksiądz Jacek.

Proszę Państwa, my mamy Autorytet największy! Mamy Kogoś, Kto uczy nas mądrości! I kiedy różni ludzie zabierają się do dyrygowania nami, Polakami, niekiedy także tutaj pod Krzyżem, to warto sobie spokojnie uświadomić to, że my mamy Autorytet Największy – to jest Pan Bóg! I On nam mówi, co i jak mamy czynić, jak mamy myśleć, jak mamy postępować. Nie potrzebujemy obcych, żeby nam dyktowali na polskiej ziemi, co i jak mamy organizować, co i jak mamy czynić, jak się mamy zachowywać i co mamy mówić!

Prawdy wiary katolickiej, a w tym prawda o istnieniu Boga, to nie jest – powtórzę to raz jeszcze – partykularna i subiektywna opinia nas katolików. Prawdy wiary katolickiej są obiektywną prawdą! Tak po prostu jest!
Bóg jest!
Życie wieczne jest!
Jeśli ktoś się zatrzasnął, jak kasa pancerna, przed Bogiem, to jest jego problem. Ale to nie znaczy, że Boga nie ma! To jest problem serca i głowy zatrzaśniętej, jak kasa pancerna, przed jednoznaczną prawdą o Bogu!

Tutaj Bóg robi z nami wspaniałe rekolekcje narodowe. Przypomina nam, dyskretną obecnością Krzyża, że Chrystus jest Panem tej ziemi. To jego chcemy słuchać, Jego Ewangelią chcemy się kierować, według Jego słowa chcemy postępować!

Taki obrazek – oceńmy sami: czy byłoby stosowne, gdyby po śmierci osoby nam bliskiej ktoś nam zaczął dyktować, że masz prawo jako żałobnik (szlachetne określenie) tylko rok czasu stać nad grobem swojej matki? Czy byłoby to stosowne? Proszę Państwa, to jest sprawa serca! Jak to dobrze, że żałoba nie jest reglamentowana ustawami i nakazami!
Tyle, ile będzie trzeba, ile będzie czuło polskie serce – tyle będzie przychodziło tutaj, aby się modlić! Za Polskę, za Tych, którzy zginęli – a nie znamy w dalszym ciągu ich ostatnich chwil i przyczyn tragedii – i za ich Rodziny!
(Brawo!, Brawo!- słyszę te słowa i oklaski).
Mamy prawo do tego, ażeby czuć się tutaj u siebie. Jeszcze raz powtórzę z szacunkiem dla wszystkich osób:

OBCY NIE BĘDĄ NAM DYKTOWAĆ NA NASZEJ POLSKIEJ ZIEMI, CO I JAK MAMY ROBIĆ!
TO JEST NASZA ZIEMIA!
TO JEST NASZA STOLICA!
I TO JEST NASZA SZLACHETNA PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI ROK TEMU POD SMOLEŃSKIEM!

Niech dojrzewają nasze szlachetne myśli. Niech dojrzewa tu pod Krzyżem i w cichości naszej modlitwy w domu szlachetna postawa serca odważnego, abyśmy tak jak do tej pory przez ten rok, tak i w dalszym ciągu dawali wobec świata szlachetne świadectwo Pamięci, Prawdy i Nadziei!
Jeśli już ktoś chciałby koniecznie przyklejać nam jakąś etykietkę, po pierwsze jesteśmy Polakami, bo mówimy o sobie nie jako o żałobnikach, ale jako o Polakach – o ludziach Pamięci, Prawdy i Nadziei. Takimi jesteśmy tutaj, pod Krzyżem, razem z Chrystusem: ludźmi Pamięci, Prawdy i Nadziei.

Proszę Państwa, chciałbym jeszcze zakończyć jedną myślą, taką trochę o charakterze informacyjnym. Pan Bóg i Przełożeni pozwolili mi apostołować także za pośrednictwem internetu, za co Panu Bogu i moim Przełożonym dziękuję. Myślę, że jakiś pożytek z tego jest. Staram się, żeby to było słowo klarownie przejrzyste – w duchu Prawdy Ewangelicznej i pożyteczne dla Czytelników. Gdyby jakiś był niepokój czy znak zapytania, to chcę to jasno powiedzieć i publicznie: W internecie publikuję tylko i wyłącznie na własnym blogu. Tylko i wyłącznie!

Z grzeczności dr Stanisław Krajski przedrukowuje z mojego bloga kilka wstępnych zdań z moich nowych wpisów. No to jest jego grzeczność i taki mamy grzecznościowy układ. I to jest wszystko.

Taka informacja, gdyby czasem znak zapytania się pojawił czy jakiś niepokój. Publikuję jako kapłan, jako ja, ksiądz Jacek Bałemba, salezjanin, tylko i wyłącznie na własnym blogu w internecie.Może ta informacja się komuś kiedyś przyda. Dla informacji.

Proszę Państwa, już czas na błogosławieństwo.
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać za wspólną modlitwę!
Bóg zapłać!

Ogłoszenie dla najpilniejszych studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem:

Zapraszam na kolejną próbę tekstów łacińskich! A gdyby ktoś nie miał jeszcze naszych adresów stron internetowych, to mam tu bileciki – zapraszam. Chętnie rozdam.

Jeden z panów odtwarza z magnetofonu Muzykę smoleńską (tę z filmu „Solidarni 2010”).
Odbywa się próba tekstów modlitewnych w języku łacińskim.

Trwały jeszcze rozmowy. Ludzie czują się tutaj u siebie. To jest nasze miejsce.

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »