Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Kwiecień 2011

http://wobroniekrzyza1.wordpress.com/

Nowe materiały:

Stanisław Krajski, Trzeba na te pytania odpowiedzieć?
Stanisław Krajski, Sprawa Krzyża i Wielki Czwartek – 21 kwietnia
Stanisław Krajski, „Taka sytuacja nie może się już powtórzyć” – 26 kwietnia 2011 r.
Stanisław Krajski,Czy ktoś wspiera Obrońców Krzyża? – 28 kwietnia 2011 r.
Stanisław Krajski, Czego nie powiedział Jarosław Kaczyński w dniu 10 kwietnia 2011 roku? – 4 maja 2011
Stanisław Krajski, Jaki jest program PiS-u? – na marginesie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego w dniu 10 kwietnia 2011 r. na Krakowskim Przedmieściu – 9 maja 2011
Stanisław Krajski, Obrona Krzyża i marsze 10-tego każdego miesiąca – odpowiedź na list Przemysława Kusika – 12 maja 2011
Stanisław Krajski, „Jest Krzyż, jest impreza” czyli o filmie „Krzyż” – 17 maja 2011 r.

Stanisław Krajski, O Polskę naszych marzeń – odpowiedź na drugi list Przemysława Kusika – 24 maja 2011 r.
Stanisław Krajski, Wizyta Obamy – czego bali się Amerykanie? – 1 czerwca 2011
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – część I – 15 czerwca 2011 r.
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – część II – 30 czerwca 2011 r.
Stanisław Krajski, Czy trzecia szansa dla Polski zostanie zmarnowana? – zamiast części III – 8 lipca 2011 r.

Read Full Post »

Z dniem dzisiejszym kończymy codzienne relacjonowanie wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu.

Likwidujemy też (od jutra) możliwość zamieszczania na tej stronie komentarzy.

Bieżące informacje i komentarze będą teraz zamieszczane na stronie „W Obronie Krzyża 1” (adres: http//wobroniekrzyza1.wordpress.com/) administrowanej kolegialnie przez samych Obrońców Krzyża.

Na naszej stronie będą pojawiać się obecnie w sposób nieregularny teksty publicystyczne związane wprost lub pośrednio z obroną Krzyża oraz, niekiedy, również materiały informacyjne dotyczące Obrony Krzyża stanowiące podsumowanie tygodniowe lub miesięczne (w zależności od przebiegu wydarzeń).

Czytelnicy będą mogli utrzymywać z nami kontakt za pośrednictwem maili. Będziemy starali się na nie reagować w miarę naszych możliwości.

Read Full Post »

Na Krakowskie Przedmieście przychodziłem od czasu do czasu, dosłownie na chwilę, sporadycznie, od dnia 10 kwietnia 2010 roku. Najdłużej przebywałem tam w dniu 3 sierpnia ( w dniu próby usunięcia Krzyża) i w dniu 9 sierpnia (byłem razem z rodziną w jednej z grup modlitewnych chroniących Krzyż i jego Obrońców przed atakiem tych, którzy manifestowali swoją niechęć i, często, nienawiść do Krzyża). Brałem sporadycznie udział w modlitwach pomiędzy 9 sierpnia a październikiem 2010 r. W tym czasie przeprowadzałem też bezpośrednie rozmowy na Krakowskim Przedmieściu z poszczególnymi Obrońcami Krzyża zbierając materiały na stronę i do książki pt. „W obronie Krzyża”, którą przygotowywałem.
Od 3 sierpnia dyżurowałem praktycznie codziennie (nie licząc dni, w których musiałem opuścić Warszawę) przy telefonie i przy komputerze. Były takie dni (te historyczne dla sprawy Krzyża dni), gdy nie odchodziłem od swojego stanowiska przez kilkanaście godzin.
W tzw. normalny dzień, dzień przeciętny zajmowałem się stroną kilkanaście razy, moderując komentarze, przyjmując relacje świadków, redagując inne teksty, które wpływały na stronę, wprowadzając filmy i zdjęcia.
Ten czas od 3 sierpnia 2010 roku do 17 kwietnia 2011 roku minął mi pod znakiem Krzyża. To nie było tylko administrowanie stroną, spisywanie relacji, ale również tysiące rozmów telefonicznych we wszystkich porach dnia i nocy (w tym różne telefoniczne interwencje), wiele spotkań z Obrońcami Krzyża (z ich grupami, grupkami czy z pojedynczymi Obrońcami), spotkania z kapłanami „spod Krzyża”.
Wiele spraw rodzinnych, osobistych i zawodowych zostało zaniedbanych, przesuniętych w przyszłość. Nie było też czasu na podejmowanie innego typu działań dla dobra wspólnego.
Sądzę, że ta moja praca, którą zawsze traktowałem jako pracę dla Boga, Kościoła i Ojczyzny nie jest już po 17 kwietnia 2011 r. konieczna, że mogę sobie pozwolić na podjęcie innych spraw, na poważne ograniczenie swojej służby Krzyżowi. Jeśli zajdzie taka potrzeba oczywiście powrócę do tej służby.

Zawsze patrzyłem na Obronę Krzyża pod tym kątem, który najlepiej i najkrócej ujmowało hasło na jednym z transparentów: „Polsko obudź się”.
Modlitwa pod Krzyżem była dla mnie początkiem narodowej modlitewnej Krucjaty o Polskę Chrystusową, Polskę, która jest Królestwem Matki Bożej, Polskę, która jest Polską.
Polska jeszcze co prawda się nie obudziła, ale początek został dany. Zostało zasiane, jestem tego pewny, jakieś ziarno.
Być może wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu są wydarzeniami historycznymi, które zmienią losy Polski i od nich zacznie się proces jej odrodzenia. Jeśli nie dziś, to jutro.
Dziękuję Bogu, że mogłem na swój sposób w nich uczestniczyć.
Cieszę się, że miałem szczęście poznać tylu wspaniałych, heroicznych ludzi kochającym Boga i Polskę, że mogłem poznać wspaniałych, heroicznych kapłanów „spod Krzyża”.
Będę miał teraz więcej czasu, by przemyśleć i przeanalizować fakty i wypowiedzi różnych ludzi i wyciągnąć z nich wnioski.
Materiały będące efektami t tej pracy będę sukcesywnie zamieszczał na naszej stronie.

Read Full Post »

W dniu 6 kwietnia zebrała się grupka Obrońców Krzyża. Były to osoby najlepiej znane Stanisławowi Krajskiemu, osoby, które darzy on szczególnym zaufaniem. Pojawił się również ks. Jacek Bałemba SDB. Ci Obrońcy Krzyża zostali poproszeni o to, by wskazali osobę, na której nazwisko zostanie zarejestrowana nowa strona, i która będzie gwarantowała jej kolegialne zarządzanie (i siłą rzeczy posiadała kody do niej).
W dniu 13 kwietnia miało miejsce spotkanie z inną grupą znanych nam bliżej i darzonych przez nas zaufaniem Obrońców Krzyża, w którym uczestniczył ks. Stanisław Małkowski podczas którego zostali poinformowani o sytuacji. W trakcie tego spotkania kody do strony otrzymał jeden z nich wybranych przez nich.
Te dwie osoby dysponujące kodami do strony przekazują je, kierując się odpowiedzialnością i swoim rozeznaniem, wybranym przez siebie Obrońcom Krzyża.

Read Full Post »

Strona powstała w dniu 25 sierpnia (od 4 sierpnia pisaliśmy o sprawie Krzyża i zamieszczaliśmy relacje Obrońców Krzyża na stronie o nazwie Internetowa Gazeta katolików – http://www.krajski.com.pl).
Pierwszy wpis pt. „Dyżury pod krzyżem – to obowiązek każdego z nas” pojawił się właśnie w tym dniu.
Pierwsza relacja świadka wydarzeń pojawiła się w dniu następnym. Nosiła ona tytuł: „Mirka Zielińka – 26 sierpnia 2010 roku – relacja z ostatnich dni”.
W dniu 17 kwietnia 2011 r. o godz. 23.59 na liczniku odwiedzin strony pojawiła się liczba: 868 422
.
Do dnia 17 kwietnia 2011 r. do godz. 23.59 wprowadziliśmy 2626 wpisów oraz 181 tekstów w rubryce „Strony”.
W tym czasie na stronie pojawiło się wiele komentarzy. Część z nich została usunięta. Tych, które pozostały jest: 11 100.
Wśród wpisów było: 309 zestawów zdjęć (2675 pojedynczych zdjęć oraz zdjęcia wprowadzone na Naszym Forum), 109 zestawów relacji filmowych (około 150 relacji filmowych), 45 relacji telefonicznych oraz 1024 spisanych przez nas relacje świadków.
Przez wiele miesięcy wspierała naszą pracę Mirka Zielińska wprowadzając na stronę zdjęcia (swojego autorstwa i autorstwa innych osób), przyjmując, spisując i wprowadzając na nią relacje świadków, usuwając wrogie lub zbędne komentarze.
Jej praca była szczególnie ważna w momentach, gdy Stanisław Krajski znajdował się poza domem i nie miał dostępu do Internetu, a Maria Kominek OPs nie mogła pełnić roli administratora strony podejmując w tym czasie inne zajęcia.
Dziękujemy jej za to wsparcie.

Read Full Post »

Pani Hanka, jak zwykle rozdawała obrazki, dzisiaj z Janem Pawła II. Każdy dziesiątek różańca prowadziła inna osoba. Na koniec połączyliśmy się z ks. Jerzym. Powiedział, miedzy innymi, że ważne jest, że przychodzimy, ale żeby wierze towarzyszyły uczynki, bo bez uczynków wiara jest martwa. Modlitwy skończyły się o 22.15.

Read Full Post »

Modli się ponad 80 osób. Nie ma żadnego kapłana. Modlitwy prowadzi Jacek. Najpierw była modlitwa za kapłanów. Teraz jest różaniec. Większość ludzi ma w rękach, oprócz Krzyży, palmy. Wiele osób zatrzymuje się, by się na chwilę pomodlić. Są i tacy, którzy z nas się śmieją.
Teraz modlitwy prowadzi Babcia. Powiedziała, że bardzo chorowała, ale teraz nas już nie opuści.

Read Full Post »

Modli się około 70 osób. Jest duży Krzyż, Krzyż ze zniczy. Ludzie stoją z Krzyżami. Śpiewają „Ojczyzno ma”. Koło „Solidarnych 2010” stoi ok. 50 osób. Pojawiła się Babcia po długiej nieobecności, która była od początku do zimy. Potem opuściła Warszawę.

Read Full Post »

http://naszeforumdodyskusji.wordpress.com/2011/04/17/zdjecia-z-10-kwietnia-przeslane-przez-jole-z-londynu-1/

Read Full Post »

10 kwietnia 20011 został zorganizowany więc na Trafalgar Square(centrum Londynu i miejsce wielu manifestacji) w celu upamiętnienia pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Głównym elementem był krzyż z 96 biało -czerwonych zniczy….Żywy Płonący KRZYŻ. Zostało odczytane nazwiska 96 osób.
Zaśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego i Boże coś Polskę.
 
 Manifestację zorganizowała Wszechnica Polska w Wielkiej Brytanii(www.pwwb.co.uk). wespół z Klubem „Gazety Polskiej” w Londynie, powołana przez Małgorzatę Piotrowską. Przewodniczący Wszechnicy Polskiej dr. Marek Laskiewicz analizował przebieg prowadzenia śledztwa w języku angielskim. Został odczytany apel do światowej opinii publicznej o pomoc w powołaniu komisji międzynarodowej w celu zbadania okoliczności tragedii. Co jakiś czas, z mikrofonu padały słowa że to było Morderstwo.
Rozdawaliśmy ulotki w języku polskim i angielskim informując między innymi o:
Sprawa badana była do tej pory niezgodnie z prawem: lotnisko było wojskowe, procedury wojskowe, lot wojskowy, a katastrofę badano według procedur obowiązujących przy lotach cywilnej – Konwencji Chicagowskiej. (…)
Do tej pory strona polska nie otrzymała od Rosjan 120 kluczowych dokumentów w śledztwie, tak jak np. oryginały czarnych skrzynek.
Trumny z ciałami zostały zaplombowane i zabroniono rodziną otwierać je w kraju……
Na końcu ulotki jest napisane:
„Z tych powodów domagamy się powołania Międzynarodowej Komisji Śledczej, która w sposób rzetelny zbada okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. Leży to w interesie bezpieczeństwa każdego narodu Europy i świata.
Podpisy pod petycją o powołanie Międzynarodowej Komisji można składać na stronie http://www.onepoland.eu
Zostało wydrukowanych 5 tys ulotek w dwóch językach, które również były rozdawane przy stacjach metra.
Mieliśmy pozwolenie na więc od Władz Brytyjskich i było nas około 500 osób może więcej. Zachęcam do wejścia na stronę gazety „Nowy Czas” http://www.nowyczas.co.uk która drukuje rzetelnie przeprowadzoną analizę śledztwa ze spotkań które odbywają się co jakiś czas w Londynie.
Mieliśmy tylko dwie godziny na placu Trafalgar Square dlatego że jest to miejsce protestów różnych narodowości. Pod koniec wiecu około 16:00 spóźniona para przyniosła ze sobą transparenty, które są widoczne na zdjęciu .http://naszeforumdodyskusji.wordpress.com/2011/04/17/zdjecia-z-10-kwietnia-przeslane-przez-jole-z-londynu/ 
 Jolanta Zieleniak

Read Full Post »

Older Posts »